ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «TASTE CYPRUS DELIGHTFUL JOURNEYS» – ΑΙΤΗΣΗ

Πώς μπορώ να αποκτήσω το Σήμα;

Μια επιχείρηση, για να αποκτήσει το Σήμα «TASTE CYPRUS DELIGHTFUL JOURNEYS», πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Υφυπουργείο Τουρισμού και προς τούτο πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια.

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση συμπληρώνει σχετική αίτηση, την οποία και αποστέλλει στο Υφυπουργείο Tουρισμού (Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Αγλαντζιά – Λευκωσία, 1ος όροφος) μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα (δεν απαιτείται αντίτιμο), ή ηλεκτρονικά στο echristofidou@visitcyprus.com

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΙΤΗΣΗ  │ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΙΤΗΣΗ  │ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΙΤΗΣΗ  │ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ