4ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 1 Οκτωβρίου 2018

Ολοκληρώνεται σε έξι μήνες η Πιλοτική Εφαρμογή του Συμφώνου Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας

H Πιλοτική Εφαρμογή του Συμφώνου Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας που υλοποιείται στην Επαρχία Λάρνακας αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έξι μήνες.

Mέχρι τότε παρέχεται δωρεάν η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους: κέντρα αναψυχής, μονάδες παραγωγής τοπικών προϊόντων διατροφής και καταστήματα εμπορίας τοπικών προϊόντων διατροφής να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή αίτησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και να ενταχθούν στη διαδικασία αξιολόγησης για την πιστοποίησή τους και την απόκτηση του Σήματος “TASTE CYPRUS – DELIGHTFUL JOURNEYS” το οποίο θα αποτελέσει ένα ακόμα δυνητικό μέσο προβολής και ανάδειξης των επιχειρήσεων, των κυπριακών προϊόντων και της κυπριακής γαστρονομίας γενικότερα…

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου.