ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 14 Δεκεμβρίου 2017

Ξεκίνησε η Πιλοτική Εφαρμογή της Πρωτοβουλίας
«Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας»

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, σε συνεργασία με το ΕΒΕΛ Λάρνακας και την ΕΤΑΠ Λάρνακας, πραγματοποίησε με επιτυχία την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας συναντήσεις εργασίας με επιχειρήσεις από τον κλάδο εστίασης, με μονάδες παραγωγής τοπικών προϊόντων διατροφής και με επιχειρήσεις πώλησης τοπικών προϊόντων διατροφής.

Η εν λόγω εκδήλωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της έναρξης της Πιλοτικής Εφαρμογής του Έργου «Δημιουργία και Πιλοτική Εφαρμογή Σήματος/Συμφώνου Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας» στην Επαρχία Λάρνακας και εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου “Δέσμη Δράσεων Προβολής, Προώθησης και Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος για την Επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου” το οποίο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στις συναντήσεις εργασίας παρουσιάστηκε η σκοπιμότητα και τα οφέλη του Συμφώνου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα κριτήρια / προϋποθέσεις που πρέπει κάθε κατηγορία επιχείρησης να ικανοποιεί προκειμένου να πιστοποιηθεί και εν τέλει να αποκτήσει το Σήμα «TASTE CYPRUS DELIGHTFUL JOURNEYS». Ακόμη, αναλύθηκαν όλα τα βήματα και η διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρήσεων για την απονομή του Σήματος.

Σημειώνεται ότι κατά την πιλοτική εφαρμογή του Συμφώνου Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας, οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να πιστοποιηθούν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να προωθήσουν αίτηση συμμετοχής στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου www.delightfulcyprus.com και τη σελίδα στο facebook Delightful Cyprus.

Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού
κα Μόνικα Λιατήρη, Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας
τηλ: +357 22 691218, MonicaLiatiri@visitcyprus.com