2ο Ενημερωτικό Δελτίο

Το 2ο ενημερωτικό δελτίο του Έργου «Δημιουργία και Πιλοτική Εφαρμογή Σήματος/Συμφώνου Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας», μόλις εκδόθηκε.

 Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε σε αρχείο pdf.